ساعت کاری: 21:00 - 9:00
شماره تماس : 93 33 811 933 (98+)
Image

واژه کامپیوتری همراه دستگاه گلدوزی به چه معنی است؟

چرا نام این دستگاه های گلدوزی، واژه کامپیوتری را نیز به همراه دارد؟
یعنی می گویند دستگاه یا ماشین گلدوزی کامپیوتری
پاسخ این است که، چون طرح های گلدوزی در کامپیوتر تهیه می شوند و توسط فلش مموری به دستگاه گلدوزی منتقل می شوند و یا در برخی دستگاه های گلدوزی، کامپیوتر مستقیم از طریق کابل به دستگاه گلدوزی متصل است و نیاز به انتقال فایل از طریق فلش مموری نیست.
دستگاه های گلدوزی پنلی دارند که قابلیت دریافت فایل گلدوزی را دارد.برای درک بهتر می شود گفت شبیه تلویزیون هایی که فلش مموری به آنها متصل می شود.
اگر بخواهیم این فرآیند را مرحله به مرحله بگوییم می شود می توان گفت که :
1- طرح گلدوزی در کامپیوتر توسط نرم افزار مخصوص طراحی می شود.
2- طرح پس از اتمام در کامپیوتر ذخیره می شود.
3- به طور معمول این طرح را روی فلش مموری انتقال می دهند و آن فلش را به پنل دستگاه گلدوزی متصل می کنند.
4 - در آخر به دستگاه گلدوزی فرمان دوخت آن طرح رو می دهند که روی پارچه مورد نظر گلدوزی شود.
logo-samandehi
مشاوره رایگان تک اسمارت - 93 33 811 933 (98+)