هدف کجاست ؟

تمام فرآیندها اعم از برنامه ریزی ، تبادل ایده ها، تخصیص مسئولیت ها، افراد و طرف های درگیر در پروژه های تحت وب همه به سمت یک هدف مشترک است.

 

هدف شناسایی و تامین هدفی است که مخاطبان وب سایت به دنبال آن هستند. هدف وب سایت کجاست

 

 

 

رسیدن به این هدف به طور مستقیم تحت تاثیر سبک و فن آوری وب سایت شما قرار می گیرد. این یک اصل است که انتخاب فن آوری و سبک باید هدف مخاطبان را به شکل مطلوبی در برگیرد.

فن آوری و سبک تک اسمارت